Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Maatschappelijke Hulp Gennep (MaGe)

 

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting.

In de Statuten van Stichting MaGe staat:

Stichting MaGe heeft als doel

  • Het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor mensen uit de gemeente Gennep die gebruik maken van het minimabeleid; deze groep mensen hierna ook te noemen: de doelgroep
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van activiteiten die inkomsten genereren en het werven van sponsors en subsidies
  • Het organiseren van activiteiten voor de doelgroep;
  • Het creëren van kortingen en speciale acties voor de doelgroep bij bedrijven en andere instellingen

Het meest concrete doel voor 2017 en volgende jaren is het exploiteren van een kringloopcentrum.

Vanaf 3 februari 2017  is daartoe geopend: Kringloop Maatschappelijke hulp Gennep aan de Groote Heeze in Heijen. Hier kan iedereen terecht voor leuke herbruikbare huisraad, boeken, kleding en meer tegen een lage prijs. Met de opbrengst van de kringloop gaat Stichting MaGe speciale dingen doen voor de minima in de gemeente Gennep. Ga voor meer informatie naar de website van de kringloop: www.kringloopmage.nl.

 Een kringloopcentrum met ambities!

We beginnen met verkoop van gebruikte goederen en streven er naar op termijn een volwaardig kringloopcentrum te zijn met ‘alles er op en er aan’. Zo denken we onder andere aan de start van een repair-café, internet-café, boekenuitleen, reïntegratietrajecten, een pasje voor de doelgroep waarbij het mogelijk is gratis te shoppen of te shoppen met korting, inboedelservice, ophalen en brengen van spullen.

Kringloop staat voor het geven van een 2e kans aan spullen die in principe nog goed zijn en ook een 2e kans verdienen. Denk hierbij aan huisraad, elektrische apparatuur, curiosa, kleding, schoenen, tassen, enz. enz. Is een 2e kans toch niet mogelijk, dan wordt het op een verantwoorde manier gedemonteerd en afgevoerd. De gedachte van recycling wordt door ons volledig onderschreven en is duidelijk een richtinggevend motief voor onze inspanningen.

 

Daarnaast hebben we als doel om voor kinderen van onze doelgroep (de minima in Gennep) in groep 8 van het basisonderwijs  een computer in bruikleen te verstrekken. Wij hebben vastgesteld dat in toenemende mate deze groep kinderen verstoken is van het noodzakelijke gebruik van internet voor hun huiswerk. De gemeente Gennep heeft alleen een regeling voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Maar in groep 8 is de behoefte ook groot.

Om dit alles te realiseren willen we de kosten zo laag mogelijk houden.

Beloningen voor bestuursleden

Vanuit genoemd uitgangspunt ontvangen bestuursleden statutair geen vergoeding.

De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd door de bestuursleden en zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers die een vrijwilligerscontract krijgen. Er is slechts 1 betaalde kracht, de manager die de dagelijkse leiding heeft, om de inname van goederen, het sorteren, prijzen van goederen en coördinatie van vrijwilligers te regelen.

Voor onze activiteiten hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met stichting Actief in Boxmeer, Intos, Stichting Vluchtelingenzorg Gennep en Stichting Een Speciaal Gebaar.